0941.11.99.00

An escort for women is a great option for a romantic evening out in New York City. There are many businesses that offer this service, and it’s possible to locate the ideal match according to your budget. NYC Escorts has a variety of possibilities, making it among the most sought-after. It is a great opportunity to enjoy a memorable night in New York with a girl you love.

For those who want a total body massage or a sexy costumes, NYC escorts are your ideal choice. No matter what you’re looking for they’re sure to meet your expectations. They’ll give you a a beautiful, attractive female companion and make sure that you visit this location often. A lot of these companies offer the option of both outside and incall offering you more choice to select an escort.

Although NYC escorts are available in every city, you should keep a few things to think about before making a booking. It is escorts queens important to first determine what kind of behavior you want the NYC escorts you book to display. Would you like to sexual relations with someone for an hour? If you’re not certain, try asking some of the Escorts for tips.

Prior to starting mining Bitcoins, make sure select the most reliable bitcoin cloud mining solution. There are numerous options available on the market, and the most reliable ones can be difficult to come across. It is also important to ensure that the service provides the services that you require. A calculator should be available to help you most profitable mining pool calculate the possible earnings. A company should only accept cryptocurrencies for withdrawals.

Bitcoin cloud mining businesses accept credit cards, PayPal, and Bitcoin for payment. This option is preferable, as it’s non-refundable. The best bitcoin cloud mining service should offer a money back warranty, and not pay for a trial time. You should ensure that the company you select offers all of your desired capabilities. Once you’ve decided on the company you want to collaborate with, it is important that you look at the specific features you are searching for.

Genesis Mining is an alternative. This provider is well-known throughout the business and considered as one of the most reliable Bitcoin cloud mining providers. Genesis is a registered Bitcoin mining company with the SEC. Genesis contracts do not have a maturity date. You can continue to mine as long your profits are not reduced. So, you won’t have to waste money on hardware.

Để thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ có trên trên website Renren.vn. Ban quản lý website Renren.vn quy định rõ chính sách bảo mật thông tin khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ban quản lý website Renren.vn đề nghị khách hàng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng các dịch vụ có trên website Renren.vn.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Renren.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng.

Đây là các thông tin mà Ban quản lý website Renren.vn cần thành viên cung cấp trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Renren.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website Renren.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ các thông tin đã cung cấp cho Ban quản lý webste Renren.vn. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website Renren.vn  qua đường Hotline: Email: info@renren.vn| Điện Thoại: (028) 6267 3393 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty tại địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, VP Gò Vấp : 65 Đường số 6, Khu CityLand Park Hills 18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM nếu phát hiện có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ các thông tin của mình để có biện pháp kịp thời giải quyết.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Ban quản lý website Renren.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

– Cung cấp các dịch vụ đến với khách hàng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Renren.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin của khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Renren.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản lý website Renren.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Renren.vn.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân gồm những đối tượng sau:

– Công Ty CPĐT Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt

– Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu bằng văn bản yêu cầu Công Ty CPĐT Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

– Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đều được chúng tôi lưu trữ tại:

– Công Ty CPĐT Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt

– Địa Chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– VP Gò Vấp : 65 Đường số 6, Khu CityLand Park Hills 18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM

– Mã số thuế : 0313249588

– Người đại diện pháp luật: Trương Dương Phong

– Email: info@renren.vn| Điện Thoại: (028) 6267 3393

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản lý website Renren.vn thực hiện công việc này.

– Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Website Renren.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng cập nhật, khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên Renren.vn được Ban quản lý website Renren.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Renren.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản lý website Renren.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng (nếu có) bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Renren.vn

– Ban quản trị website Renren.vn yêu cầu các cá nhân khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Renren.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,…. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Renren.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Renren.vn đến địa chỉ sau:

– Công Ty CPĐT Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt

– Địa Chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– VP Gò Vấp : 65 Đường số 6, Khu CityLand Park Hills 18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM

– Mã số thuế : 0313249588

– Người đại diện pháp luật: Trương Dương Phong

– Email: info@renren.vn| Điện Thoại: (028) 6267 3393

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Mọi thông tin liên hệ về chính sách bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

– Công Ty CPĐT Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Phong Việt

– Địa Chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

– VP Gò Vấp : 65 Đường số 6, Khu CityLand Park Hills 18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM

– Mã số thuế : 0313249588

– Người đại diện pháp luật: Trương Dương Phong

– Email: info@renren.vn| Điện Thoại: (028) 6267 3393

×