0941.11.99.00

Bảng giá Thiết Kế Website

Hãy chọn cho mình gói dịch vụ website phù hợp và bắt đầu tăng tốc cùng Renren !

Web Basic A

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
VND 2,900,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Basic B

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
VND 4,900,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Basic C

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
VND 9,900,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Business A

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
25,000,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Business B

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
50,000,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Business C

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
100,000,000
 • Thời gian hoàn thành 1 - 3 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí
×