0941.11.99.00

Bảng giá Thiết Kế Website

Hãy chọn cho mình gói dịch vụ website phù hợp và bắt đầu tăng tốc cùng Renren !

Web Basic A

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
2,900,000 VND
 • Thời gian hoàn thành 3 - 5 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100%
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí
 • Ngôn Ngữ: Một ngôn ngữ
 • Gia hạn 1 năm: 800,000 đ 0%
 • Gia hạn 2 năm: 1,440,000 -10%
 • Gia hạn 3 năm: 1,920,000 -20%
 • Gia hạn 5 năm: 2,800,000 -30%

Web Basic B

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
4,900,000 VND
 • Thời gian hoàn thành 5 - 7 ngày
 • Giao diện theo mẫu có sẵn và chỉnh sửa
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 20 sản phẩm | 20 bài viết
 • Chuẩn SEO 100% + Công cụ SEO
 • Tính năng web chuyên nghiệp
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí
 • Ngôn Ngữ: Hai ngôn ngữ
 • Gia hạn 1 năm: 1,000,000 0%
 • Gia hạn 2 năm: 1,800,000 -10%
 • Gia hạn 3 năm: 2,400,000 -20%
 • Gia hạn 5 năm: 3,500,000 -30%

Web Basic C

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
9,900,000 VND
 • Thời gian hoàn thành 10 - 12 ngày
 • Chọn mẫu và chỉnh sửa
 • Tặng tên miền .com | .net | .vn |.com.vn
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 30 sản phẩm | 30 bài viết
 • Chuẩn SEO 100% + Công cụ seo + Tối ưu SEO
 • Tính năng web chuyên nghiệp
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí
 • Ngôn Ngữ: Đa ngôn ngữ
 • Gia hạn 1 năm: 1,500,000 0%
 • Gia hạn 2 năm: 2,700,000 -10%
 • Gia hạn 3 năm: 3,600,000 -20%
 • Gia hạn 5 năm: 5,250,000 -30%

Web Business A

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
25,000,000
 • Thời gian hoàn thành 10 - 15 ngày
 • Thiết kế theo giao diện yêu cầu
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 10 sản phẩm | 10 bài viết
 • Chuẩn SEO 100% + Công cụ SEO
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Business B

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
50,000,000
 • Thời gian hoàn thành 15 - 20 ngày
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 20 sản phẩm | 20 bài viết
 • Chuẩn SEO 100% + Công cụ seo + Tối ưu SEO
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí

Web Business C

Gói hỗ trợ khởi sự kinh doanh
100,000,000
 • Thời gian hoàn thành 25 - 30 ngày
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tặng tên miền .com | .net
 • Băng thông không giới hạn
 • Hỗ trợ nhập liệu 30 sản phẩm | 30 bài viết
 • Chuẩn SEO 100% + Công cụ seo + Tối ưu SEO
 • Tính năng web cơ bản
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành suốt thời gian sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
 • SSL miễn phí
×